Archives for posts with tag: Studie chemotherapie

 

Traduction Français en bas. / Please scroll down for English.

Uit een Australische studie gemaakt tussen 1990 en 2004 blijkt dat de voordelen van chemotherapie ons worden opgedrongen.

De auteurs van de studie -twee radiotherapeuten en een praktiserend oncoloog- concludeerde dat chemotherapie slechts een geringe bijdrage levert aan de overlevingskansen bij kanker.

Algemene overleving van kanker na allerlei behandelingen is ongeveer 63% . Op basis van de berekeningen in de studie is de bijdrage van chemotherapie aan overleving geschat op 2,3% in Australië en 2,1% in de Verenigde Staten.

Om de voortzetting van de financiering en beschikbaarheid van deze toxische geneesmiddelen te rechtvaardigen is een grondige evaluatie van de kosteneffectiviteit en de impact op de levenskwaliteit dringend gewenst, volgens de onderzoekers.

.
.
.
L’étude a été publiée par le journal Clinical Oncology et menée par trois fameux oncologues australiens, le Pr Graeme Morgan du Royal North Shore Hospital de Sydney, le Pr Robyn Ward de l’Université de New South Wales-St. Vincent’s Hospital et le Dr Michael Barton, membre de la Collaboration for Cancer Outcomes Research and Evaluation du Liverpool Health Service à Sydney.

Leur travail minutieux est basé sur l’analyse des résultats de toutes les études contrôlées en double aveugle menées en Australie et aux États-Unis, concernant la survie de 5 ans mise au crédit de la chimiothérapie chez les adultes durant la période de janvier 1990 à janvier 2004, soit un total de 72 964 patients en Australie et de 154 971 aux États-Unis, tous traités par chimiothérapie. Les auteurs ont délibérément opté pour une estimation optimiste des bénéfices, mais malgré cette précaution, leur publication prouve que la chimiothérapie ne contribue qu’à un peu plus de 2% à la survie des patients après 5 ans, soit 2,3% en Australie, et 2,1% aux États-Unis.

.
.
.
An Australian study suggests that the benefits of chemotherapy have been oversold. Overall cancer survival, following all kinds of treatment, is approximately 63%. Based on the calculations in the study the contribution of chemotherapy to adult survival from cancer was estimated to be 2.3% in Australia and 2.1% in the USA. The authors, two of whom are radiation oncologists, but one of whom is a practicing professor of medical oncology, concluded that ‘chemotherapy only makes a minor contribution to cancer survival’ and ‘to justify the continued funding and availability of drugs used in cytotoxic chemotherapy, a rigorous evaluation of the cost-effectiveness and impact on quality of life is urgently required’

Links:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630849

http://www.australianprescriber.com/magazine/29/1/2/3

http://lesmoutonsenrages.fr/2014/01/26/la-verite-tres-indesirable-sur-la-chimiotherapie/#more-57447

.
.

Advertenties

Traduction en cours / Translation in progress.

+

Eén van de grootste onderzoeken gedaan naar alle gepubliceerde klinische studies over chemotherapie is dat van de Duitse epidemioloog Dr. Ulrich Abel, verbonden aan de Universiteit van Heidelberg. Dit gebeurde in 1990 en was dan ook het eerste grote onderzoek in die richting. Van de latere onderzoeken over chemotherapie zijn er blijkbaar maar weinig die hoopvoller zijn. Vooral zeldzame kankers, zoals lymfomen, leukemiën, teelbalkanker, eierstokkanker en enkele anderen lijken de laatste jaren beter behandelbaar, vooral op jonge leeftijd.

Abel nam contact op met 350 medische centra met de vraag om hem alles toe te zenden wat ze ooit gepubliceerd hadden over de toepassing van chemotherapie. Hij analyseerde bovendien opnieuw duizenden studies en artikelen die gepubliceerd werden in de meest toonaangevende medische vakbladen. Het koste hem verschillende jaren om deze informatie te verzamelen en te analyseren. Zijn epidemiologische studie werd gepubliceerd in het blad The Lancet. Ook schreef hij een boek, Cytostatic Therapy of Advanced. Epithelial Tumors: A Critique .

Hij kwam tot de conclusie dat het totale, wereldwijde aantal positieve resultaten als gevolg van chemotherapie bedroevend was. Dit omdat er eenvoudigweg nergens wetenschappelijke bewijzen beschikbaar waren voor het feit dat chemotherapie erin slaagt om “het leven van patiënten met de meest voorkomende organische kankers op noemenswaardige wijze te verlengen”. Ook benadrukte hij dat chemotherapie er zelden in slaagt om de levenskwaliteit te verbeteren en beschrijft het als een wetenschappelijke kwelling. Hij stelt dat ten minste 80% van de chemotherapie die in de wereld wordt toegepast bij uitgezaaide orgaankankers geen enkel nut heeft.

Meer dan twintig jaar later is is er nog altijd geen verband tussen ‘response’ betekend het krimpen van de tumor, -wat de artsen zien als rechtvaardiging voor chemotherapie- en een langere levensduur aangetoond.

Links:

Artikel Der Spiegel 1990: http://www.encognitive.com/node/4361

Publicatie Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1339108