Een Australische onderzoekgroep concludeerde in het British Medical Journal dat Kinderen die een CT-scan ondergingen 24% meer kans hebben op kanker. Elke bijkomende scan verhoogd het risico met 16%.

In België worden in bijna 10 jaar tijd 75% meer CT-scans uitgevoerd. Een verdubbeling van de kosten sinds 2003.

.

An Australian research group concluded in the British Medical Journal that children who underwent a CT-scan, are 24% more likely to have cancer.
Each additional scan increases the risk by 16%.

In Belgium, in 10 years 75% more CT-scans are performed. A doubling of costs since 2003.

.

Links:

Hoe we onszelf een gezwel scannen/Volksgezondheid grijpt in tegen Belgische scanverslaving. De Morgen, Sara Vandekerckhove: http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1787719/2014/02/05/Volksgezondheid-grijpt-in-tegen-Belgische-scanverslaving.dhtml

British Medical Journal: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660619/

Advertenties